Sunday, 13/06/2021 - 18:15|
Chào mừng bạn đến với cổng thông tin điện tử của Trường THCS Xuân Phú

Kế hoạch giáo dục môn Văn

Trần Thị Cảnh – THCS Xuân Phú.

 

A. XÂY DỰNG KẾ HOẠCH GIÁO DỤC MÔN HỌC

 

STT

Bài

Yêu cầu cần đạt

Hướng dẫn thực hiện

1

Câu đặc biệt

1. Về kiến thức

- Hiểu được khái niệm và tác dụng của câu đặc biệt.

2. Về kỹ năng:

- Nhận biết được câu đặc biệt.

- Sử dụng câu đặc biệt phù hợp với hoàn cảnh giao tiếp.

- Phân tích được tác dụng của việc sử dụng câu đặc biệt trong văn bản.

- Thực hiện các mục như SGK.

- Bài tập cần làm: 1, 2.

 

B. THIẾT KẾ 01 KẾ HOẠCH BÀI DẠY

 

 

CÂU ĐẶC BIỆT

Môn học: Ngữ văn             Lớp 7

Thời gian thực hiện: 01 tiết

I. MỤC TIÊU DẠY HỌC                    

Phẩm chất, năng lực

YCCĐ

(STT của YCCĐ)

NĂNG LỰC ĐẶC THÙ

 

- Nêu ấn tượng chung về câu đặc biệt

(1)

NĂNG LỰC NGÔN NGỮ

- Hiểu được khái niệm và tác dụng của câu đặc biệt

(2)

- Sử dụng câu đặc biệt phù hợp với hoàn cảnh giao tiếp

(3)

- Phân tích được tác dụng của việc sử dụng câu đặc biệt trong văn bản.

(4)

- Nhận biết được câu đặc biệt.

(5)

NĂNG LỰC CHUNG:

GIAO TIẾP, HỢP TÁC

- Hiểu được nội dung và phương thức giao tiếp phù hợp

- Biết lắng nghe và phản hồi tích cực trong giao tiếp

(6)

TỰ CHỦ, TỰ HỌC

Nhận ra và điều chỉnh những sai sót, hạn chế của bản thân khi được giáo viên góp ý

(7)

PHẨM CHẤT CHỦ YẾU

Yêu nước

Có ý thức giữ gìn sự trong sáng của tiếng Việt

(8)

Trách nhiệm

Dám chịu trách nhiệm về lời nói, có hành vi tôn trọng lời nói.

(9)

Chăm chỉ

Chăm chỉ đọc sách báo, thường xuyên hoàn thành nhiệm vụ học tập.

(10)

II. THIẾT BỊ DẠY HỌC VÀ HỌC LIỆU

1. Thiết bị dạy học: máy chiếu, bảng, phấn, giấy A0 hoặc bảng phụ, bút lông

2. Học liệu: Phiếu học tập,

III. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC

A. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC

Hoạt động học

(thời gian)

Mục tiêu

(Số thứ tự YCCĐ)

Nội dung dạy học

trọng tâm

PP/KTDH

chủ đạo

Phương án    đánh giá

 

Hoạt động [1].

[Khởi động]

(3p)

 

- (1) Giới thiệu sự xuất hiện của câu đặc biệt trong cuộc sống hàng ngày.

- GV trình chiếu video bình luận bóng đá có chứa câu đặc biệt.

Trực quan. Đàm thoại – gợi mở

GV đánh giá trực tiếp phần phát biểu của hs

Hoạt động [2].

 [Khám phá kiến thức]

(20p)

- (2) Nắm được khái niệm và tác dụng của câu đặc biệt

- (3)Sử dụng câu đặc biệt phù hợp với hoàn cảnh giao tiếp

- (4) Phân tích được tác dụng của việc sử dụng câu đặc biệt trong văn bản.

- (5) Nhận biết được câu đặc biệt.

- Khái niệm câu đặc biệt

- Tác dụng của câu đặc biệt

 

DH hợp tác

DH nêu vấn đề

Đàm thoại gợi mở

 

Gv sử dụng rubic đánh giá trực tiếp phần phát biểu và phiếu học tập của học sinh

 

Hoạt động [3].

[Luyện tập]

(12p)

- (1) Nắm được khái niệm và tác dụng của câu đặc biệt

-(5) Nhận biết được câu đặc biệt.

- Chăm chỉ đọc sách báo, thường xuyên hoàn thành nhiệm vụ học tập.

- Khái quát những kiến thực trọng tâm của bài học

- Làm bài tập 1, 2 SGK

Dạy học hợp tác,

Kĩ thuật SĐTD

HS tự đánh giá SĐTD dưới sự hướng dẫn của GV

Gv sử dụng rubic đánh giá trực tiếp SĐTD của học sinh

Hoạt động [4].

[Vận dụng]

 (5p)

-(3) Sử dụng câu đặc biệt phù hợp với hoàn cảnh giao tiếp

- (8) Có ý thức giữ gìn sự trong sáng của tiếng Việt

Liên hệ với thực tế đời sống bằng cách phát hiện câu đặc biệt trong các các tình huống giao tiếp cụ thể và sử dụng chúng một cách linh hoạt trong giao tiếp hàng ngày

Dạy học giải quyết vấn đề,

Trực quan

 

HS nhận xét

GV đánh giá trực tiếp phần phát biểu của hs

Hoạt động 5.

Mở rộng

 (5p)

- (6) Đọc thêm 1 – 2 bài thơ cùng thể thơ, có độ dài tương đương ( Sống chết mặc bay, Tiếng gà trưa)

- (9)Dám chịu trách nhiệm về lời nói, có hành vi tôn trọng lời nói.

Liên hệ, mở rộng với các tác phẩm khác để củng cố, hệ thống hóa kiến thức.

Trò chơi

HS nhận xét

GV đánh giá trực tiếp phần phát biểu của hs

 

 

B. CÁC HOẠT ĐỘNG HỌC

Hoạt động của GV - HS

Nội dung

 

Hoạt động 1: Khởi động (3p)

Hoạt động 2: Khám phá kiến thức (20p)

Hoạt động 3: Luyện tập (10p)

1. Mục tiêu:

2, Tổ chức hoạt động

- Chuyển giao nhiệm vụ học tập: Giáo viên yêu cầu các nhóm HS (5-6 HS) dùng sơ đồ tư duy để khái quát nội dung bài học và ghi vào giấy A0.

- Thực hiện nhiệm vụ học tập:

+ HS tổng hợp nội dung kiến thức về câu đặc biệt bằng sơ đồ tư duy.

+ GV quan sát, nhắc nhở HS về quy tắc trình bày của sơ đồ tưu duy (nét đậm thể hiện ý chính, nét nhạt dần thể hiện các ý phụ, cách dùng từ khóa, biểu tượng...)

- Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ học tập

+ Gv yêu cầu các nhóm treo sơ đồ tư duy lên bảng.

+ GV tổ chức cho 1, 2 nhóm lên trình bày kết quả.

+ Các nhóm khác bổ sung, nhận xét.

+ GV bổ sung, hướng dẫn HS chốt các ý theo sơ đồ mẫu như sau:

 

 

- Căn cứ vào phần trình bày của các nhóm, GV lưu ý HS về cách vẽ sơ đồ tư duy.

- Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ học tập: Gv hướng dẫn, yêu cầu HS tự nhận xét, đánh giá kết quả làm việc của nhóm dựa trên rubric 1.

3. Sản phẩm học tập: Sơ đồ tư duy.

4. Phương án đánh giá: HS tự đánh giá sơ đồ tư duy dưới sự hướng dẫn của GV.

 

GV tổ chức cho học sinh làm bài tập 1+2 SGK

+PP:   Vấn đáp-gợi mở, dạy học nhóm

+KT:  Hỏi - đáp, đặt câu hỏi

+ NL: Tự  học, giải quyết vấn đề, tư duy sáng tạo, hợp tác, giao tiếp

 

- GV chia nhóm thảo luận theo yêu cầu bài tập (TG: 5 phút)

 4 nhóm 4 câu

- Gọi đại diện 4 nhóm trình bày, HS  nhóm khác NX, bổ sung

- GV NX -> Chốt

 

Bài 1+2

a. Không có câu đặc biệt

- Câu rút gọn: "Có khi được trưng bày .... trong hòm"

"Nghĩa là phải ra sức .... việc kháng chiến"

=> Làm cho câu gọn hơn, tránh lặp lại những từ ngữ đó xuất hiện trong câu đứng trước

b. – Câu đặc biệt: "Ba giây ... Bốn giây.... Năm giây... Lâu quá!

=> Xác định thời gian (3 câu đầu), bộc lộ cảm xúc (câu 4)

- Không có câu rút gọn

c. Câu đặc biệt: "Một hồi còi" => Liệt kê thông báo về sự tồn tại của sự vật ...

- Không có câu rút gọn

d. Câu đặc biệt: “lá ơi” => Gọi đáp

- Câu rút gọn: "Hãy kể chuyện cuộc đời bạn cho tôi nghe đi! => Làm cho câu gọn hơn – câu mệnh lệnh thường rút gọn chủ ngữ

"Bình thường lắm, chẳng có gì đáng kể đâu." => Làm cho câu gọn hơn, tránh lặp từ ngữ đó xuất hiện ở câu trước

 

 

 

Rubric đánh giá kết quả:

* Rubric 1

Nội dung yêu cầu

Mức đánh giá

1

2

3

Phần thông tin

HS chỉ nêu được 1/3 nội dung của bài học.

Học sinh nêu được 2/3 nội dung bài học.

HS nêu được đầy đủ khái niệm, tác dụng của câu đặc biệt.

Phần hình thức

Sơ đồ tư duy của HS chưa có sự thể hiện ý lớn, nhỏ, chưa biết dùng từ khóa, hình ảnh.

Sơ đồ của học sinh có sự thể hiện ý lớn, nhỏ. Vài từ khóa, hình ảnh chưa phù hợp.

Sơ đồ của HS có sự thể hiện ý lớn, nhỏ. Từ khóa hình ảnh phù hợp.

HS tự nhận xét được những ưu và nhược điểm của sản phẩm.

 

 

 

 

Bài tin liên quan