Wednesday, 12/05/2021 - 21:01|
Chào mừng bạn đến với cổng thông tin điện tử của Trường THCS Xuân Phú

Thời khóa biểu

 

THỨ
TIẾT

6A

 

6B

 

6C

7A

 

7B

 

7C

 

8A

 

8B

 

8C

 

9A

 

2

1

Chào cờ

Chào cờ

Chào cờ

Chào cờ

Chào cờ

Chào cờ

Chào cờ

Chào cờ

Chào cờ

Chào cờ

2

Toán - Cương

Văn - Oanh

Toán - Định

Toán - An

NNgữ - Chinh

Toán - Thành

NNgữ - T.Hạnh

Sử - Tú

Văn - H.Hạnh

Văn - Cảnh

3

Sử - Tú

TD - Nhung

Văn - Oanh

NNgữ - Chinh

Tin - Thanh

Sinh - Huyền

ÂmNhạc - Quý

NNgữ - T.Hạnh

Toán - Thành

NNgữ - Hiền

4

Địa - Toàn

Toán - Định

TD - Nhung

ÂmNhạc - Quý

Toán - An

Văn - H.Hạnh

Hoá - Thủy

Toán - Tiến

Sinh - Huyền

GDCD - Hà

5

SHL - Hiền

SHL - Hà

SHL - Chi

SHL - An

SHL - N.Hằng

SHL - Huyền

SHL - T.Hằng

SHL - T.Hạnh

SHL - Nhung

SHL - Cương

3

1

NNgữ - Hiền

Văn - Cảnh

Toán - Định

Tin - Thanh

Sử - Tú

Sinh - Huyền

Văn - H.Hạnh

Toán - Tiến

Địa - Toàn

Sinh - Chi

2

Sinh - Chi

GDCD - Hà

CN - Lương

NNgữ - Chinh

Sinh - Huyền

Sử - Tú

Lý - T.Hằng

Tin - Thanh

Văn - H.Hạnh

Toán - Cương

3

Văn - Oanh

Toán - Định

Địa - Toàn

MT - N.Mai

GDCD - Hà

NNgữ - Chinh

Sử - Tú

Văn - H.Hạnh

Tin - Thanh

Văn - Cảnh

4

Văn - Oanh

MT - N.Mai

Sinh - Chi

Văn - H.Hạnh

Lý - T.Hằng

Tin - Thanh

Toán - Tiến

Sinh - Huyền

CN - Lương

Văn - Cảnh

5

 

 

 

Văn - H.Hạnh

Tin - Thanh

Văn - Cảnh

Sinh - Huyền

GDCD - Hà

Lý - T.Hằng

Địa - Toàn

4

1

Toán - Lương

Tin - Thanh

Toán - Định

Địa - Toàn

Toán - An

NNgữ - Chinh

NNgữ - T.Hạnh

Văn - H.Hạnh

ÂmNhạc - Quý

Toán - Cương

2

ÂmNhạc - Lệ

Địa - Toàn

NNgữ - T.Hạnh

Toán - An

NNgữ - Chinh

Sử - Tú

Văn - H.Hạnh

ÂmNhạc - Quý

Toán - Thành

MT - N.Mai

3

Sinh - Chi

Toán - Định

Văn - Oanh

NNgữ - Chinh

Văn - H.Hạnh

Toán - Thành

Toán - Tiến

CN - Lương

NNgữ - T.Hạnh

Lý - N.Hằng

4

TD - Nhung

ÂmNhạc - Lệ

Tin - Thanh

Sử - Tú

Văn - H.Hạnh

ÂmNhạc - Quý

Tin - Thành

NNgữ - T.Hạnh

MT - N.Mai

Văn - Cảnh

5

CN - Lương

TD - Nhung

ÂmNhạc - Lệ

Tin - Thanh

ÂmNhạc - Quý

Văn - Cảnh

Địa - Toàn

Toán - Tiến

Văn - H.Hạnh

TD - Cương

5

1

Toán - Cương

Sinh - Chi

TD - Nhung

Địa - Toàn

Toán - An

Văn - H.Hạnh

GDCD - Hà

Toán - Tiến

NNgữ - T.Hạnh

Văn - Cảnh

2

Tin - Thanh

CN - Lương

Sinh - Chi

Toán - An

CN - N.Hằng

Toán - Thành

NNgữ - T.Hạnh

Lý - T.Hằng

GDCD - Hà

NNgữ - Hiền

3

Lý - An

NNgữ - Hiền

Tin - Thanh

Lý - T.Hằng

NNgữ - Chinh

TD - Thành

Toán - Tiến

CN - Lương

TD - Nhung

Địa - Toàn

4

NNgữ - Hiền

Tin - Thanh

Văn - Oanh

TD - An

Văn –H.Hạnh

Địa - Toàn

CN – H Oanh

Hoá - Thủy

Toán - Thành

Lý - N.Hằng

5

 

 

 

Văn –H.Hạnh

Địa - Toàn

Lý - T.Hằng

Tin - Thành

Tin - Thanh

CN - Lương

Sinh - Chi

6

1

TD - Nhung

Văn - Oanh

NNgữ - T.Hạnh

Sinh - Huyền

Văn – Cảnh

Toán - Thành

CN – H Oanh

Văn - H.Hạnh

Sử - Tú

Hoá - Thủy

2

MT - N.Mai

Văn - Oanh

CN - Lương

Sử - Tú

Địa - Toàn

NNgữ - Chinh

Văn - H.Hạnh

TD - Nhung

Toán - Thành

Hoá - Thủy

3

CN - Lương

NNgữ - Hiền

Văn - Oanh

CN - N.Hằng

TD - Thành

Địa - Toàn

Hoá - Thủy

Sử - Tú

Văn - H.Hạnh

Sinh - Chi

4

 

CN - Lương

GDCD - Hà

Văn – Cảnh

Sử - Tú

CN - N.Hằng

TD - Nhung

Sinh - Huyền

NNgữ - T.Hạnh

NNgữ - Hiền

5

Văn - Oanh

Sinh - Chi

MT - N.Mai

 

 

 

Sử - Tú

Địa - Toàn

Hoá - Thủy

CN - Lương

7

1

Tin - Thanh

Sử - H.Hạnh

Toán - Định

TD - Lương

Toán - An

GDCD - Hà

Toán - Tiến

MT - N.Mai

TD - Nhung

Toán - Cương

2

GDCD - Hà

Lý - An

Sử - H.Hạnh

Sinh - Huyền

MT - N.Mai

TD - Thành

TD - Nhung

Hoá - Thủy

Tin - Thanh

Toán - Cương

3

NNgữ - Hiền

Toán - Định

NNgữ - T.Hạnh

Toán - An

TD - Thành

Tin - Thanh

MT - N.Mai

Văn - H.Hạnh

Sinh - Huyền

Sử - Tú

4

Toán - Lương

NNgữ - Hiền

Lý - An

GDCD - Hà

Sinh - Huyền

MT - N.Mai

Văn - H.Hạnh

TD - Nhung

Sử - Tú

Hoá - Thủy

5

 

 

 

 

 

 

Sinh - Huyền

NNgữ - T.Hạnh

Hoá - Thủy

TD - Cương

 

 

THỨ
TIẾT

9B

 

9C

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

1

Chào cờ

Chào cờ

 

 

 

 

 

 

 

 

2

MT - N.Mai

TD – Tiến

 

 

 

 

 

 

 

 

3

Lý - N.Hằng

Văn - Cảnh

 

 

 

 

 

 

 

 

4

Toán - Cương

Văn - Cảnh

 

 

 

 

 

 

 

 

5

SHL - Chinh

SHL - Tiến

 

 

 

 

 

 

 

 

3

1

Toán - Cương

Toán - Tiến

 

 

 

 

 

 

 

 

2

Văn - Cảnh

Địa - Toàn

 

 

 

 

 

 

 

 

3

Sinh - Chi

CN - Lương

 

 

 

 

 

 

 

 

4

NNgữ - Chinh

NNgữ - Hiền

 

 

 

 

 

 

 

 

5

CN - Lương

Hoá - Thủy

 

 

 

 

 

 

 

 

4

1

Văn - Cảnh

Sinh - Chi

 

 

 

 

 

 

 

 

2

Văn - Cảnh

Toán - Tiến

 

 

 

 

 

 

 

 

3

Địa - Toàn

Văn - Cảnh

 

 

 

 

 

 

 

 

4

Toán - Cương

Địa - Toàn

 

 

 

 

 

 

 

 

5

Sinh - Chi

Lý - N.Hằng

 

 

 

 

 

 

 

 

5

1

Lý - N.Hằng

NNgữ - Hiền

 

 

 

 

 

 

 

 

2

Văn - Cảnh

Hoá - Thủy

 

 

 

 

 

 

 

 

3

Văn - Cảnh

Sinh - Chi

 

 

 

 

 

 

 

 

4

NNgữ - Chinh

Toán - Tiến

 

 

 

 

 

 

 

 

5

Hoá - Thủy

Lý - N.Hằng

 

 

 

 

 

 

 

 

6

1

Địa - Toàn

Sinh - Chi

 

 

 

 

 

 

 

 

2

Sinh - Chi

Văn – Cảnh

 

 

 

 

 

 

 

 

3

NNgữ - Chinh

Văn – Cảnh

 

 

 

 

 

 

 

 

4

Hoá - Thủy

TD – Tiến

 

 

 

 

 

 

 

 

5

TD - Cương

GDCD - Hà

 

 

 

 

 

 

 

 

7

1

Hoá - Thủy

Sử - Tú

 

 

 

 

 

 

 

 

2

Sử - Tú

NNgữ - Hiền

 

 

 

 

 

 

 

 

3

Toán - Cương

Hoá - Thủy

 

 

 

 

 

 

 

 

4

TD - Cương

Toán - Tiến

 

 

 

 

 

 

 

 

5

GDCD - Hà

MT - N.Mai

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bài tin liên quan